Posts tagged Guimerà

2011×15 – Àngel Guimerà: Terra baixa

Títol: Terra baixa
Autor: Àngel Guimerà
Editorial: Edicions62
Pàgines: 180
Data inici: 27/6/2011
Data Final: 11/7/2011

«Terra baixa (1897) és un drama que presenta, a través de diversos elements (romàntics, realistes, modernistes), un joc de tensions humanes i simbòliques de gran força teatral. El conflicte entre l’ìdeal de la terra alta i la realitat de la terra baixa aconsegueix una categoria mítica i obre pas a la creació de personatges inoblidables (Manelic, Marta, Sebastià) que viuen amb intensitat la problemàtica de la possessió amorosa. No és estrany que una obra d’aquestes característiques assolís ben aviat una consideració de clàssic del teatre català i un veritable ressò universal».

Anuncios

Leave a comment »